Wymagania Edukacyjne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PSO

POBIERZ ODPOWIEDNIE DOKUMENTY:

 

 
Przedmiot Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 PSO
Religia rel1 rel2 rel3 pso-rel
J. polski pol1 pol2 pol3 pso-pol
Historia hist1 hist2 hist3 pso-his
Wos - wos2 wos3 pso-wos
J. angielski ang1 ang2 ang3 pso-ang
J. niemiecki niem1 niem2 niem3 pso-niem
Matematyka mat1 mat2 mat3 pso-mat
Fizyka fiz1 fiz2 fiz3 pso-fiz
Chemia chem1 chem2 chem3 pso-chem
Biologia biol1 biol2 biol3 pso-biol
Geografia geo1 geo2 geo3 pso-geo
Zajęcia artyst. - zaj.art2p
zaj.art2m
zaj.art3p
zaj.art3m
pso-zaj.artp
pso-zaj.artm
Plastyka plast1 - - pso-plast
Muzyka muz1 - - pso-muz
Zajęcia tech. - tech2 tech3 pso-tech
Informatyka - infor2 infor3 pso-inf
Eduk. dla bezp. - - edb3 pso-edb
Wych. fiz.dz. wf.dz1 wf.dz2 wf.dz3 pso-wf.dz
Wych. fiz.ch wf.ch1 wf.ch2 wf.ch3 pso-wf.ch
Etyka etyka1 etyka2 etyka3 pso-etyka

Załączniki artykułu

chem1 (pobrań: 159)
chem2 (pobrań: 178)
chem3 (pobrań: 145)
fiz1 (pobrań: 197)
fiz2 (pobrań: 149)
fiz3 (pobrań: 120)
geo1 (pobrań: 88)
geo2 (pobrań: 70)
geo3 (pobrań: 126)
his1 (pobrań: 91)
his2 (pobrań: 76)
his3 (pobrań: 81)
plast1 (pobrań: 66)
tech2 (pobrań: 86)
wos2 (pobrań: 74)
wos3 (pobrań: 79)
zajart2 (pobrań: 76)
zajart3 (pobrań: 71)
tech3 (pobrań: 63)
rel1 (pobrań: 164)
rel2 (pobrań: 377)
rel3 (pobrań: 299)
pso-rel (pobrań: 105)
biol1 (pobrań: 187)
biol2 (pobrań: 231)
biol3 (pobrań: 142)
pso-biol (pobrań: 84)
inf2 (pobrań: 70)
inf3 (pobrań: 76)
pso-inf (pobrań: 77)
pso-mat (pobrań: 105)
pso-geo (pobrań: 144)
pol-1 (pobrań: 280)
pol-2 (pobrań: 130)
pol-3 (pobrań: 94)
niem1 (pobrań: 98)
niem2 (pobrań: 63)
niem3 (pobrań: 70)
pso-niem (pobrań: 86)
pso-plast (pobrań: 59)
pso-zaj.art (pobrań: 66)
pso-wf.ch (pobrań: 216)
edb3 (pobrań: 119)
pso-edb (pobrań: 117)
pso-fiz (pobrań: 70)
wf-chl1 (pobrań: 74)
wf-chl2 (pobrań: 84)
wf-chl3 (pobrań: 73)
wf-dz1 (pobrań: 84)
wf-dz2 (pobrań: 73)
wf-dz3 (pobrań: 97)
ang1 (pobrań: 119)
ang2 (pobrań: 70)
ang3 (pobrań: 91)
pso-ang (pobrań: 87)
muz1 (pobrań: 141)
pso-muz (pobrań: 54)
pso-zaj.art.m (pobrań: 63)
zaj.art2.m (pobrań: 80)
zaj.art3.m (pobrań: 80)
etyka (pobrań: 121)
pso-etyka (pobrań: 62)
pso-chem (pobrań: 72)
pso-his (pobrań: 86)
pso-wos (pobrań: 123)
pso-tech (pobrań: 102)
mat1 (pobrań: 385)
mat2 (pobrań: 154)
mat3 (pobrań: 98)
pso-pol (pobrań: 90)