Wymagania Edukacyjne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PSO

POBIERZ ODPOWIEDNIE DOKUMENTY:

 

 
Przedmiot Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 PSO
Religia rel1 rel2 rel3 pso-rel
J. polski pol1 pol2 pol3 pso-pol
Historia hist1 hist2 hist3 pso-his
Wos - wos2 wos3 pso-wos
J. angielski ang1 ang2 ang3 pso-ang
J. niemiecki niem1 niem2 niem3 pso-niem
Matematyka mat1 mat2 mat3 pso-mat
Fizyka fiz1 fiz2 fiz3 pso-fiz
Chemia chem1 chem2 chem3 pso-chem
Biologia biol1 biol2 biol3 pso-biol
Geografia geo1 geo2 geo3 pso-geo
Zajęcia artyst. - zaj.art2p
zaj.art2m
zaj.art3p
zaj.art3m
pso-zaj.artp
pso-zaj.artm
Plastyka plast1 - - pso-plast
Muzyka muz1 - - pso-muz
Zajęcia tech. - tech2 tech3 pso-tech
Informatyka - infor2 infor3 pso-inf
Eduk. dla bezp. - - edb3 pso-edb
Wych. fiz.dz. wf.dz1 wf.dz2 wf.dz3 pso-wf.dz
Wych. fiz.ch wf.ch1 wf.ch2 wf.ch3 pso-wf.ch
Etyka etyka1 etyka2 etyka3 pso-etyka

Załączniki artykułu

chem1 (pobrań: 237)
chem2 (pobrań: 259)
chem3 (pobrań: 189)
fiz1 (pobrań: 301)
fiz2 (pobrań: 184)
fiz3 (pobrań: 155)
geo1 (pobrań: 124)
geo2 (pobrań: 102)
geo3 (pobrań: 177)
his1 (pobrań: 123)
his2 (pobrań: 107)
his3 (pobrań: 112)
plast1 (pobrań: 100)
tech2 (pobrań: 111)
wos2 (pobrań: 100)
wos3 (pobrań: 116)
zajart2 (pobrań: 117)
zajart3 (pobrań: 104)
tech3 (pobrań: 88)
rel1 (pobrań: 327)
rel2 (pobrań: 492)
rel3 (pobrań: 335)
pso-rel (pobrań: 146)
biol1 (pobrań: 268)
biol2 (pobrań: 266)
biol3 (pobrań: 202)
pso-biol (pobrań: 106)
inf2 (pobrań: 91)
inf3 (pobrań: 101)
pso-inf (pobrań: 107)
pso-mat (pobrań: 164)
pso-geo (pobrań: 181)
pol-1 (pobrań: 388)
pol-2 (pobrań: 163)
pol-3 (pobrań: 129)
niem1 (pobrań: 189)
niem2 (pobrań: 92)
niem3 (pobrań: 100)
pso-niem (pobrań: 112)
pso-plast (pobrań: 86)
pso-zaj.art (pobrań: 98)
pso-wf.ch (pobrań: 253)
edb3 (pobrań: 160)
pso-edb (pobrań: 153)
pso-fiz (pobrań: 99)
wf-chl1 (pobrań: 118)
wf-chl2 (pobrań: 121)
wf-chl3 (pobrań: 97)
wf-dz1 (pobrań: 126)
wf-dz2 (pobrań: 108)
wf-dz3 (pobrań: 147)
ang1 (pobrań: 240)
ang2 (pobrań: 99)
ang3 (pobrań: 120)
pso-ang (pobrań: 112)
muz1 (pobrań: 184)
pso-muz (pobrań: 79)
pso-zaj.art.m (pobrań: 92)
zaj.art2.m (pobrań: 108)
zaj.art3.m (pobrań: 108)
etyka (pobrań: 149)
pso-etyka (pobrań: 89)
pso-chem (pobrań: 100)
pso-his (pobrań: 113)
pso-wos (pobrań: 159)
pso-tech (pobrań: 145)
mat1 (pobrań: 524)
mat2 (pobrań: 232)
mat3 (pobrań: 154)
pso-pol (pobrań: 116)