Kryteria doboru uczniów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =

KRYTERIA DOBORU UCZNIÓW DO WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH


W realizacji projektu Comenius 'Connect to a Green World' może wziąć udział każdy uczeń naszego gimnazjum. Ze względu na ograniczoną ilość uczniów, którzy mogą uczestniczyć w zagranicznych mobilnościach traktowane są one jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację działań projektowych. Uczeń, który zgłasza swoją chęć do udziału w projekcie musi być osobą otwartą i komunikatywną, która czuje się swobodnie rozmawiając z innymi, jasno i precyzyjnie formułuje swoje opinie oraz jest w stanie szybko i dokładnie zrozumieć potrzeby i komunikaty swojego rozmówcy w języku angielskim. Jest to bardzo ważny czynnik, gdyż podczas wyjazdów uczniowie będą goszczeni przez obce rodziny, a co za tym idzie będą również musieli samodzielnie komunikować się z rodziną, u której będą gościć.

Wszystkie działania i zasługi zaangażowanych uczniów będą punktowane. Oto poszczególne kryteria doboru uczniów do mobilności:

• zaangażowanie w działania związane z realizacją projektu (tj. liczba wykonanych zadań, jakość ich wykonania i czasochłonność);
• cechy osobowościowe ucznia;
• udział lub wygrana w konkursach związanych z realizacją projektu organizowanych przez szkołę;
• wiedza i umiejętności niezbędne do poprawnego przygotowania i zaprezentowania poszczególnych działań projektowych;
• przynajmniej dobra ocena z zachowania;
• możliwość i chęć goszczenia uczniów ze szkół partnerskich w maju 2014 roku;
• pisemna zgoda rodziców na udział w wyjazdach krajowych/zagranicznychi brak przeciwwskazań medycznych;
• posiadanie aktualnego paszportu/dowodu tymczasowego.

Ponadto, wszystkie kandydatury uczniów chętnych na wyjazdy zagraniczne będą konsultowane z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły.


Agnieszka Kucińska
Katarzyna Trojanowska-Nienałtowska