Ekopracownia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =

MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA
 

Informacje o eko-pracowni na stronie miasta: [www.piotrkow.pl]

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU, ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI,
ZADANIA W RAMACH KONKURSU „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA

Nazwa zadania: „Nowoczesna, aktywna ekologia w Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim”
Wartość ogólna zadania: 39 092,00 zł.
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 35 265.30 zł obejmująca sfinansowanie zakupu wyposażenia ekopracowni.


Utworzenie pracowni zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia” 2013 r.


ZAKRES PROJEKTU

Projekt „Nowoczesna, aktywna ekologia w Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim” obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.


1. Wyposażenie ekopracowni dofinansowanej w ramach zadania „Nowoczesna, aktywna ekologia w Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim” obejmuje:

 

a) pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną:

- mikroskop + kamera- 2 szt.
- plansze interaktywne- 1 zestaw
- foliogramy
- lornetki- 2 szt.
- filmy- 4 szt.
- zestaw do analizy wody
- model człowieka
- zestaw interaktywny
- wizualizer
- głośniki
- urządzenie wielofunkcyjne
- DVD
- laptop
- telewizor
- rzutnik do foliogramów
- aparat fotograficzny
- uchwyt TV

b) wyposażenie pracowni:

- tablica szkolna
- tablica jezdna
- ławki jednoosobowe- 28 szt.
- krzesła- 28 szt.
- szafa na pomoce
- szafka pomocnicza
- żaluzje

c)rośliny doniczkowe:

- Skrzydłokwiat
- Stefanotis
- Kalatea
-Dracena Deremeńska
- Dracena (inna)
- Kroton
-Phalenopsis (storczyk)


2. Opis programu edukacyjnego „Nowoczesna, aktywna ekologia w Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim”:

Program ekologiczny dotyczy kształcenia młodzieży w Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Tryb. Treści zawarte w programie są zgodne z podstawą programową dla gimnazjum i będą realizowane w ramach zajęć lekcyjnych z biologii, Edukacji Dla Bezpieczeństwa, Edukacji Zdrowotnej oraz Koła Biologicznego, Koła Ekologicznego i Koła Ekologiczno-Turystycznego.
Cele główne programu to:

- pogłębianie wiedzy ekologicznej i uświadamianie uczniom poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,
- określenie reguł, których przestrzeganie zapewni przyrodzie niezmieniony stan a człowiekowi umożliwi korzystanie z jej zasobów,
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i dociekliwości poznawczej poprzez przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji (także w terenie),
- umożliwienie poznawania przyrody dzieciom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi z klas integracyjnych oraz młodzieży szczególnie uzdolnionej w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

Dzięki wyposażeniu nowej pracowni, realizacja ww. celów będzie w pełni możliwa. Edukacja ekologiczna będzie miała formę niezwykle ciekawą i przyjemną dla uczniów, co wpłynie na wzrost ich motywacji do nauki. Możliwość zastosowania takich środków dydaktycznych, jak: plansze interaktywne, mikroskop, lornetki, zestawy do analiz pozwolą na bezpośrednią obserwację środowiska przyrodniczego i geograficznego, zjawisk, preparatów itp.

Realizacja programu edukacyjnego „Nowoczesna, aktywna ekologia w Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim” w nowoczesnej pracowni pozwoli na znaczący wzrost świadomości ekologicznej, wiedzy i umiejętności uczniów oraz osiągania przez nich sukcesów. Zaangażowanie uczniów, rodziców, przedstawicieli środowiska lokalnego w aktywną ochronę przyrody i środowiska przyczyni się do poprawy jakości i stylu życia.


Wycieczka do Palmiarni
Wycieczka do Rezerwatu "Dęby w Meszczach"
Wycieczka do Leśnej Osady Ekologicznej w Kole
Wycieczka do Przedborza
Wycieczka do Lasu Łagiewnickiego
Wycieczka do Rogowa
Projekt edukacyjny "Wędrujemy. Obserwujemy. Dokumentujeny."
Akcja Sprzątania Świata
Wycieczka do Oczyszczalni Ścieków


Foto: M.Jakubik