Rok szkolny 2001/2002

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =

wyróżnienie 9 uczniów klas III, 2 uczniów klas II i 1 ucznia z klasy I w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur".

udział w III etapie konkursu matematycznego „Pikomat".

udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy o Unii Europejskiej.

II miejsce w VI międzyprzedmiotowym konkursie ekologicznym. III miejsce w etapie wojewódzkim XXX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego.

wyróżnienie w konkursie ekologicznym ȁPiękno mego domu - Ziemi" - zorganizowanego przez Zarząd Główny TPD w Warszawie.

udział w paradzie pod hasłem „Idziemy do Europy" zorganizowanej w ramach II Piotrkowskich Spotkaniach Europejskich.

udział w konkursie zorganizowanym przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej pod hasłem „Kalejdoskop państw Unii".

II miejsce w etapie rejonowym Olimpiady Zdrowego Stylu Życia zorganizowanej przez PCK.

I miejsce chłopców oraz III miejsce dziewcząt w sztafetowych biegach przełajowych na szczeblu miejskim, IV miejsce w zawodach regionalnych.

III i VI miejsce dziewcząt oraz II, III, IV, V, VI chłopców w biegach przełajowych na szczeblu miejskim, IV miejsce w zawodach wojewódzkich w Kutnie.

I i II miejsce chłopców w turnieju miedzygimnazjalnym w siatkówkę.

I miejsce chłopców, II miejsce dziewcząt w turnieju miedzygimnazjalnym w koszykówkę.

Ponadto do sukcesów naszych uczniów należy zaliczyć wydawanie kwartalnika historycznego „Dzieje". Kolejne numery kwartalnika są promowane każdego roku podczas wieczornic poświęconych Świętu Niepodległości oraz rocznicom Zbrodni Katyńskiej z udziałem zaproszonych gości, do których należą przedstawiciele AK, Rodzin katyńskich i władz oświatowych.

Warto zaznaczyć, że młodzież Gimnazjum nr 5 wypracowała już z swoje pierwsze tradycje. Należą do nich wyżej wspomniane wieczornice oraz uroczyste przyrzeczenia klas pierwszych. Nowi gimnazjaliści w obecności zaproszonych gości, nauczycieli i rodziców zostają wpisani w poczet uczniów szkoły, prezentują swoje uzdolnienia i umiejętności. Uroczystości te cieszą się dużym uznaniem w środowisku lokalnym.

Do sukcesów naszych uczniów należy również wiele akcji charytatywnych organizowanych przez koło PCK czy Młodych Ekologów. Mamy na swoim koncie akcję dla Powodzian, kilka akcji na rzecz wychowanków Domu Małego Dziecka w Piotrkowie Tryb. oraz schroniska dla zwierząt. Działania te młodzież podejmuje spontanicznie z dużym zaangażowaniem i poświęceniem.

Około 200 uczniów uczestniczy w różnych kołach zainteresowań, a drugie tyle uczęszcza na zajęcia SKS, rozwijając swoje zdolności i predyspozycje. Mam nadzieję, iż fakt ten przyczyni się do dalszych sukcesów naszych wychowanków.