Rok szkolny 2002/2003

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =

Uczniowie uczestniczyli w następujących konkursach wojewódzkich:

Język polski
11 uczestników etapu miejskiego
1 uczestnik etapu wojewódzkiego
1 laureat etapu woj.: Mateusz Popielski III f.

Matematyka
33 uczestników etapu miejskiego
2 uczestników etapu wojewódzkiego
2 laureató etapu woj.: Michał Krak III d, Monika Olczyk III d.

Chemia
10 uczestników etapu miejskiego
1 uczestnik etapu wojewódzkiego
1 laureat etapu woj.: Michał Krak III d.

Biologia
14 uczestników etapu miejskiego
1 uczestnik etapu wojewódzkiego
1 laureat etapu woj.: Aleksandra Leszczyńska III i.

Fizyka
8 uczestników etapu miejskiego
1 uczestnik etapu woj.: Adam Krysiak II d

Historia
9 uczestników etapu miejskiego
2 uczestnik etapu woj.: Marta Różańska III a, Łukasz Żak III j.

Język niemiecki
14 uczestników etapu miejskiego

Język angielski
9 uczestników etapu miejskiego
1 uczestnik etapu wojewódzkiego
1 laureat etapu woj.: Aleksandra Leszczyńska III i.