Rekrutacja - informacje

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =

WITAMY KANDYDATÓW NA UCZNIÓW!

Sekretariat Gimnazjum nr 5 im. M. Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim:
tel. (044) 649 02 73
Sekretariat szkoły jest czynny
w godz. 7.30-15.30.
Zapisy prowadzone są:
poniedziałek - piątek: 8.00-15.00
czwartek: 10.00-18.00


Rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne uczniów na nowy rok szkolny 2016/2017.
Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest złożenie wypełnionego zgłoszenia - w przypadku uczniów z obwodu - od 1 marca 2016 roku do 31 marca 2016 roku lub stosownego wniosku -  przez uczniów spoza obwodu w określonych terminach.

Uczniowie z obwodu są przyjmowani z urzędu!

Gimnazjum nr 5 proponuje uczniom naukę w klasach:

- ogólnych,                                                   
- sportowej – piłka ręczna dziewcząt,
- integracyjnej.
 

Na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA / DOKUMENTY DO POBRANIA znajdują się zasady/kryteria naboru do poszczególnych klas, terminy rekrutacji oraz zgłoszenie i wnioski.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE Nr 4/2016
Łódzkiego Kuratora Oświaty
z dnia 21 stycznia 2016 r.

w spra.ie ustąlenia teminów, przepfowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania
uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/17 do
publicznych gimnazjów, publiczn|ych szkóI ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz szkól dla
dorosłych w województwie łódzkim.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA
DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
(dla uczniów klas 3-ich)


Rekrutacja rozpocznie się  1 czerwca 2016r.

Panrl ucznia
Twoja droga do szkoły ponadgimnazjalnej


Informacja dotyczącazasad przyjmowania uczniówdo publicznych
szkół ponadgimnazjalnych oraz przelicznia na punkty
poaszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Załączniki artykułu

nabor-2016-2017 (pdf) 1.07mb, (pobrań: 428)
rekkrutacja-2015-2016 (pdf) 0.23mb, (pobrań: 230)