Cele projektu 2010-2012

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =

Gimnazjum nr 5 w międzynarodowym programie COMENIUS.

CEL PROJEKTU
Celem naszego projektu jest wzrost świadomości i wiedzy dotyczącej tradycji, rytuałów, obrządków religijnych oraz charakterystycznych zwyczajów kulinarnych dla każdego z krajów partnerskich, a także zachęcenie wszystkich uczniów i nauczycieli do międzykulturowego procesu współdziałania. Uczestnictwo w tym projekcie ma nam również pomóc odkryć istniejące podobieństwa i różnice kulturowe między krajami partnerskimi, co, mamy nadzieję, doprowadzi do lepszego poznania i zrozumienia mentalności oraz postrzegania świata przez naszych partnerów.