Widzę - Reaguję

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =


Widzę - Reaguję

Miasto Piotrków Trybunalski przy współpracy Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz piotrkowskiej Straży Miejskiej organizuje kolejną edycję projektu „Widzę-Reaguję”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Bezpieczne Miasto 2013”. Akcja będzie prowadzona w trzech obszarach. Pierwszy obejmuje spotkania w szkołach, podczas których funkcjonariusze przeprowadzą pogadanki - prelekcje. Będą informować o potencjalnych zagrożeniach, możliwości pozyskiwania pomocy od piotrkowskich policjantów oraz o sposobie reagowania na zjawiska patologiczne w naszym otoczeniu. Drugi stanowi platforma internetowa, gdzie pod adresem www.bezpieczny.piotrkow.pl, można anonimowo podać informację o popełnieniu przestępstwa albo wykroczeniach. Podobnie jak w latach poprzednich, funkcjonariusze policji zapewnią anonimowość zgłoszeń, a jednocześnie każda zgłoszona sprawa zostanie wnikliwie sprawdzona ( zgłoszenia mogą dotyczyć m.in. przemocy w rodzinie, w grupie rówieśniczej, rozbojów, wymuszeń, kwestii posiadania i rozprowadzania narkotyków itd. ). Ostatni z obszarów działania dotyczyć będzie zagospodarowania młodzieży wolnego czasu.

Projekt „Widzę-Reaguję 2013” uwzględnia wiele ciekawych imprez m.in.: konkurs fotograficzny polegający na wykonaniu dokumentacji zdjęciowej projektu „Widzę – Reaguję 2013”, konkurs na najaktywniejszą szkołę, turniej siatkarski „Fair Play”, konkurs na najlepiej kibicującą – dopingującą drużynę ( pomysł na bezpieczny i kulturalny doping w ramach idei bezpieczny kibic, bezpieczny stadion, bezpieczne boisko, bezpieczna hala sportowa ) czy turniej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Realizacja projektu „Widzę – Reaguję 2013” rozpoczyna się już w maju, a zakończy w grudniu 2013 r. Celem przedsięwzięcia jest niwelowanie zjawiska obojętności wobec zaistniałych patologii występujących wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie zaangażowania w sprawy związane z walką z patologiami, budowanie zaufania do służb mundurowych, pobudzanie świadomości dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców do aktywnego reagowania na zjawiska patologiczne.

Organizatorzy akcji planują objąć nią wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Akcja ma na celu m.in. promowanie bezpieczeństwa w szkole, poza terenem placówki szkolnej, podczas imprez masowych oraz upowszechnianie bezpiecznego kibicowania, a także popularyzowanie zasady „fair play” i zasad udzielania pierwszej pomocy