Dzisiaj: Środa 08 lutego 2023

RYZYKO PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 9 =
Link
1 + 9 =
info
W związku z informacjami uzyskanymi z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Łodzi, Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, RZKiO informuje, iż ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego wystąpiło dnia 23.02.2022 r.
 
Wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza można śledzić na bieżąco na stronach internetowych: www.powietrze.lodzkie.pl www.powietrze.gios.gov.pl oraz www.wios.lodz.pl


Wrażliwe grupy ludności na przekroczenie poziomu dla pyłu PM10:
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo- naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.
W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożności - Ogół ludności:
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem;
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza
oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań:
- korzystaj z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej, wybieraj wspólne podróżowanie,
- korzystaj z systemów informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
- stosuj w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska,
- stosuj zasady dotyczące oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa,
- zabezpiecz miejsca składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu.
← powrót