Informacja o klasie Integracyjnej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =

Dlaczego warto uczyć się w klasie integracyjnej?

Do klasy integracyjnej zostaną przyjęci kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością - orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (od 3 do 5 uczniów) oraz kandydaci bez orzeczeń (15 osób). Pierwszeństwo mają uczniowie z obwodu. Do wniosku należy załączyć dokumenty wskazane w nim. 
W  klasie  integracyjnej  pracuje   dwóch  nauczycieli, którzy  jednocześnie  prowadzą zajęcia ze  wszystkimi  dziećmi - jeden  jest  nauczycielem  - przedmiotowcem, a  drugi  nauczyciel - pedagog   specjalny wspomaga  uczniów  niepełnosprawnych,  dostosowując  zakres  treści   nauczania do ich  potrzeb  i  możliwości, a także  czuwa  nad  ich  realizacją.
Do współpracy  z   klasą  integracyjną      zaangażowani  są    specjaliści.:            

 • psycholog,              
 • pedagog  szkolny,
 • logopeda,              
 • terapeuta – pedagog.
Specjaliści  ci, pracując indywidualnie z niepełnosprawnym  dzieckiem, wspierają  działania pedagogów.
Dominującą formą  pracy w  oddziale integracyjnym  jest  więc  praca zindywidualizowana, dlatego każdy  uczeń, także  pełnosprawny,  osiąga w  zakresie  swoich  możliwości   maksymalne  wyniki.
 
W   KLASIE   INTEGRACYJNEJ  REALIZOWANY  JEST  TAKI  SAM  PROGRAM  JAK  W    KAŻDEJ  INNEJ,  RÓWNOLEGŁEJ  KLASIE!      
 
Dziecko pełnosprawne  i  niepełnosprawne  uczące  się  w  klasie  integracyjnej:
 • ma większe zaufanie do nauczycieli,
 • odnosi  sukcesy  na miarę swoich możliwości,
 • łatwiej  nawiązuje  kontakty z rówieśnikami,
 • ma dobry  kontakt z osobami  niepełnosprawnymi,
 • kształtują  się  w nim pozytywne  postawy i  więzi  psychospołeczne, tj. tolerancja, życzliwość, chęć  niesienia pomocy, ufność, zaradność, wiara w  to, że wszyscy ludzie  mają takie same prawa,
 • wzrasta  i wychowuje  się przeświadczeniu  o  tym, że choć ludzie różnią  się  od  siebie,  to  nic  nie  stoi na przeszkodzie ich wspólnej nauce,  zabawie a  nawet przyjaźni,
 • staje  się  bardziej  samodzielne,
 • uczy się  pozytywnych  form  zachowań  i  lepszej  komunikacji,
 • walczy z własną nieśmiałością  i  lękiem  przed  tłumem oraz  hałasem,
 • uczy się wrażliwości i wyrozumiałości,
 • uczy się nieść  pomoc potrzebującym w sposób  mądry, a nie wyręczający.


ZAPRASZAMY !