Konkurs plastyczny

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =

Projekt Comenius “Connect to a Green World”

Ogłaszamy konkurs plastyczny na eko-ozdoby choinkowe!

Pomysł oraz technika wykonania jest dowolna, jednak ozdoby świąteczne MUSZĄ być wykonane z surowców wtórnych (np. opakowań papierowych, szklanych, plastikowych, puszek aluminiowych, nakrętek, płyt CD, gazet) lub materiałów naturalnych (np. drewno, siano, słoma, szyszki, ziarna zbóż, pestki owoców itd.).
Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowaną „zawieszkę” umożliwiającą zawieszenie ozdoby na gałązce choinki.
Każdy z uczestników może wykonać od minimum 5 prac do maximum 10 prac.
Wszystkie prace należy oddać do dnia 25 listopada 2013 roku.
Oceny projektów na etapie szkolnym dokona powołane przez organizatora Jury.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest promocja wśród uczniów zachowań ekologicznych, a w szczególności wykorzystania materiałów odpadowych w działaniach artystycznych.
Życzymy pomysłowości w przygotowywaniu tych niecodziennych ozdób choinkowych!

Regulamin

•Konkurs ma charakter jednoetapowy: etap szkolny.
•Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac pod względem:
•ilości wykonanych prac,
•estetyki,
•pomysłowości.
•Podpisane prace należy złożyć do dnia 25.11.2013 r. do godziny 14.00 do organizatorów.
•Prace dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
•Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi uczestnik konkursu.
•Prace konkursowe nie zostaną zwrócone uczestnikowi konkursu.
•Wszystkie eko-ozdoby stają się własnością programu Comenius, który może je w dowolny sposób wykorzystać.
•Przekazanie eko-ozdób choinkowych jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, przestrzeganiem warunków konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u organizatorek konkursu:
p. Agnieszki Kucińskiej oraz p. Katarzyny Trojanowskiej-Nienałtowskiej.