Szkoła Promująca Zdrowie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =

Koordynatorem programu w naszej szkole jest Beata Motyl-Kopertowska, natomiast opiekę nad realizacją zaplanowanych działań sprawuje zespół w składzie

- wicedyrektor: M. Kacperek
- pedagodzy: A. Molińska, A. Walasik
- kierownik świetlicy: J. Kowalska
- nauczyciele: E. Szadkowska, M. Jakubik, M. Gruca, M. Pielużek
- przedstawiciel uczniów.

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która:

- w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów;
- wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia;
- kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;
- prowadzi wszechstronną edukację promującą zdrowie;
- zachęca do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły ich rodziców i wszystkich pracowników
Definicja stanu dobrego samopoczucia
wiatowa Organizacja Zdrowia zdefiniowała zdrowie jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub kalectwa. Oznacza to, że zdrowie to między innymi:
- odporność na choroby i dolegliwości;
- zdolność radzenia sobie z problemami;
- sprawność fizyczna i intelektualna;
- zdolność wypełniania ról życiowych i zawodowych;
- poczucie siły chęci do życia i witalność;
- równowaga i harmonia psychiczna;

Zdrowie jest podstawą i warunkiem dobrego życia, a nie jego celem. Tak rozumiane zdrowie można nie tylko ochraniać, ale umacniać i rozwijać. Promocja zdrowia to działania, dzięki którym ludzie coraz bardziej interesują się swoim zdrowiem oraz uzyskują coraz większy wpływ na czynniki kształtujące stan ich zdrowia. To nauka i sztuka pomagania ludziom by zmieniali swoje środowisko i styl życia na sprzyjający ich zdrowiu, by to zdrowie umacniali i rozwijali.
W koncepcji tworzenia, doskonalenia, kreowania i podnoszenia na wyższy poziom swego zdrowia, na szczególną uwagę zasługują: potrzeba wprowadzenia przez każdego człowieka zmian w stylu życia i kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu. Do zachowań tych należy zaliczyć:
- prawidłowe żywienie;
- aktywność ruchową;
- radzenie sobie ze stresami,
- utrzymywanie prawidłowych kontaktów interpersonalnych,
- nie spożywanie alkoholu i niepalenie papierosów,
Do zachowań prozdrowotnych, zwłaszcza u dzieci należy również utrzymanie higieny osobistej i zachowanie bezpieczeństwa; kształtowanie u każdego człowiek odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz tworzenie zdrowej przyszłości; eksponowanie zdrowia pozytywnego, tzn. przedstawianie człowiekowi korzyści ze zdrowia (lepsze samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne, możliwość realizowania swych celów życiowych, radość życia, lepsza jego jakość), a nie wyłącznie skutków ewentualnych chorób, które mogą dotknąć człowieka nie przestrzegającego zaleceń lekarskich, prowadzącego wadliwy styl życia.
Zdrowie jest potrzebne człowiekowi, aby osiągnąć sukces w szerokim znaczeniu tego słowa, a w przypadku ludzi starszych wiąże się także z pragnieniem utrzymania jak najdłuższej sprawności, niezależności i cieszenia się życiem.


Sukcesy uczniów szkoły promującej zdrowie:

-trzecie miejsce w „VII Międzygimnazjalnym konkursie wiedzy o uzależnieniach”

-trzecie miejsce w etapie okręgowym „Olimpiady promocji zdrowego stylu życia PCK”

-uzyskanie tytułu finalisty (pięciu uczniów) Interdysyplinarnego Konkursu Ekologiczno-Regionalnego

-uzyskanie certyfikatu wojewódzkiego „Szkoły Promującej Zdrowie”

-nagrodzenie wyróżniających się czterdziestu siedmiu uczniów nagrodami książkowymi (sponsorami nagród byli: Referat Ochrony Środowiska w Piotrkowie Trybunalskim, Biuro Promocji Urzędu Miasta Łodzi)

 

Imprezy zorganizowane w ramach Szkoły Promującej Zdrowie:


Sukcesy naszych uczniów w konkursie „ WAKACJE WOLNE OD UZALEŻNIEŃ „

Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej

TURNIEJ PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Spotkanie z ratownikami WOPR


Dzień Sportu dla dzieci

II MIEJSCE DRUŻYNOWO W TURNIEJU „RATUJEMY ŻYCIE”

PIŁKA SIATKOWA - ZAWODY REJONOWE

Konkurs o zdrowym odżywianiu

PIKA SIATKOWA CHŁOPCÓW - GIMNAZJADA 2016

XXXIX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

Bijemy rekord w RKOBijemy rekord w RKO​

 

Działania podjęte w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie”
w roku szkolnym 2015/2016​


Projekt "Zachowaj równowagę"

Załączniki artykułu

!!!!!!!!!!!!!SZPZ (doc) 0.05mb, (pobrań: 180)