Unicef

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =

Gimnazjumnr 5 należy do Klubu Szkół UNICEF
od roku szkolnego 2009/2010.

Opiekunki klubu (koordynatorki): Anna Szelest i Marta Szafranek

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny. Każdego roku harmonogram prac ulega zmianie – raz zapraszamy do uczczenia ważnych dni międzynarodowych, innym razem proponujemy organizację w szkole specjalnych wydarzeń. Zawsze jednak przyświeca nam ten sam cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy pro pomocowej.

Członkostwo w Klubie Szkół UNICEF:

•UNICEF nie pobiera żadnych opłat za przynależność do Klubu,
• Wszystkie placówki należące do Klubu mają prawo posługiwania się specjalnie zaprojektowanym logo Klubu Szkół UNICEF na swojej stronie internetowej oraz w dokumentach szkoły,
• Szkoły należące do Klubu organizują specjalny "Kącik UNICEF", gdzie zamieszczają informacje udostępniane każdego miesiąca przez UNICEF,
• Wszystkie materiały dostępne są on-line, po zalogowaniu się na konto Koordynatora,
• Po zakończeniu roku szkolnego wszystkie szkoły i Koordynatorzy, którzy współpracowali z UNICEF otrzymują dyplomy i zaświadczenia potwierdzające ich zaangażowanie w działania Klubu.
 

REGULAMIN KLUBU: [kliknij]

Akcjeprzeprowadzone w szkole:

2009/2010 „Dzień Praw Dziecka”
2011/2012 „Dostrzec innych. Pomoc humanitarna na świecie”
2012/2013 „BiznesKlasa UNICEF”

AKTUALNOŚCI
PRAWA DZIECKA 

PROJEKT GWIAZDKA DLA AFRYKI

PROJEKT „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”

Załączniki artykułu

unicef-regulamin (pdf) 0.09mb, (pobrań: 91)